ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 

1       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Επώνυμο                        Τουρλιδάκης
Όνομα                             Αντώνης
Όνομα πατρός                 Αναστάσιος
Διεύθυνση                       Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
                                        Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
                                        50100 Κοζάνη
Αριθμός τηλεφώνου        0030 – 24610 56680  (εργασία)
                                   0030 -  6945480049   (κινητό)
Email                                atourlidakis@uowm.gr

 


2     ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Ο Αντώνης Τουρλιδάκης γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1964 στη Θεσσαλονίκη. Από το 1976 μέχρι το 1982 φοίτησε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε με Άριστα (19.6) πρωτεύοντας μεταξύ των συμμαθητών του. Στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ (Ιούνιος 1981 και Ιούνιος 1982) πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο δεύτερο έτος σπουδών τού απονεμήθηκε υποτροφία για τις επιδόσεις του στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Ακολούθησε τα μαθήματα επιλογής του Ενεργειακού τομέα και η Διπλωματική του εργασία εκπονήθηκε στην περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή κ. Α.Γούλα και είχε τίτλο: “Αριθμητική επίλυση των εξισώσεων στρωτής και τυρβώδους ροής σε κυκλικούς αγωγούς με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων”. Στις 23 Νοεμβρίου 1987 ύστερα από πενταετή φοίτηση, αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων με βαθμό 8.93 Άριστα τελειώνοντας τέταρτος σε σειρά κατάταξης μεταξύ των συμφοιτητών του.

Μετά την απoφοίτησή του, έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Cranfield, Μεγάλη Βρετανία, για σπουδές και έρευνα που θα οδηγούσαν στον τίτλο του Διδάκτορα (PhD). Ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής ήταν ο Καθηγητής R.L.Elder που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την ερευνητική συνεισφορά του στην περιοχή των Στροβιλομηχανών.

Tον Απρίλιο του 1992, υπέβαλε Διδακτορική Διατροβή με τον τίτλο: Numerical Modelling of Viscous Turbomachinery Flows With a Pressure Correction Method”, (Aριθμητική προσομοίωση συνεκτικών ροών σε στροβιλομηχανές με μία μέθοδο διόρθωσης πίεσης”). Ύστερα από επιτυχή εξέταση από τον εξωτερικό εξεταστή Kαθηγητή J.J.McGuirk του Πανεπιστημίου του Loughborough, UK, το Καθηγητικό Σώμα ενέκρινε την απονομή του τίτλου του Διδάκτορα (PhD) στις 15 Μαϊου 1992. Ο τίτλος του Διδάκτορα (PhD) τού απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 1992.

Παρακολούθησε σειρά διδακτικών ενοτήτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε διάφορα τεχνικά θέματα κυρίως στις γνωστικές περιοχές Τεχνολογίας Αεριοστροβίλων, Υπολογιστικής και Πειραματικής Μηχανικής Ρευστών, Σχεδιασμού Φυγοκεντρικών Συμπιεστών, Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων κλπ. Επιπρόσθετα παρακολούθησε σεμινάρια σε θέματα διοίκησης όπως Διοίκησης Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development Management), Διοίκησης Έργων (Project Management), Μεταφοράς Τεχνολογίας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας κλπ. Επίσης παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων σε θέματα Διδακτικής και Διαδικασιών Εκμάθησης στο Institute of Education του Λονδίνου.

O Αντώνης Τουρλιδάκης κατέχει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και έχει στην κατοχή του τίτλο Proficiency (Class A) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Επίσης γνωρίζει τη Γερμανική και τη Γαλλική γλώσσα.


 

 

3     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Κατά την περίοδο από 1-3-90 μέχρι 30-4-1992, ο Δρ Τουρλιδάκης εργάστηκε σαν ερευνητής και μέλος του προσωπικού με τον τίτλο Research Officer στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Cranfield. Kατά την περίοδο αυτή, κύρια απασχόλησή του ήταν η διεκπεραίωση ερευνητικής εργασίας με θέμα τη εφαρμογή μαθηματικής προσομοίωσης για τη διασπορά ατμών ρυπογόνων ουσιών σε αεριζόμενους κλειστούς χώρους. Επίσης ασχολήθηκε με την εκπόνηση διαφόρων μελετών που αφορούσαν κυρίως αεροδυναμική ανάλυση στο εσωτερικό στροβιλομηχανών ή σωληνώσεων και συμμετείχε σαν ερευνητής και επιβλέπων σε παρόμοιες ερευνητικές δραστηριότητες.

Την 1η Σεπτεμβρίου 1994 και μετά τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στο Cranfield και διορίστηκε με τον τίτλο του Research Fellow. Μία από τις κύριες δραστηριότητές του ήταν ή διεκπεραίωση ερευνητικής εργασίας που είχε θέμα την πειραματική και θεωρητική ανάλυση κυκλικών διαχυτών για φυγοκεντρικούς συμπιεστές.

Από 1η Μαρτίου 1997 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2000 προήχθηκε στη θέση του Λέκτορα (Lecturer). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνέχισε το ερευνητικό του έργο και παράλληλα ανέπτυξε αυτοδύναμες διδακτικές δραστηριότητες στον τομέα της τεχνολογίας Στροβιλομηχανών και Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών. Επίσης δημιούργησε μία αυτοδύναμη ερευνητική ομάδα με ιδιαίτερες επιδόσεις και αναγνώριση στον τομέα της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Εσωτερικών Συστημάτων και Στροβιλομηχανών.

Την 1η Οκτωβρίου 2000 εγκρίθηκε η εξέλιξή του σε Senior Lecturer (αντίστοιχη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή) και ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2003 απασχολήθηκε στο Cranfield στην ίδια θέση με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα. H διαδικασία εξέλιξης, πέρα από τις εσωτερικές διαδικασίες, συμπεριέλαβε επίσης και γνωμοδότηση τριών εξωτερικών αναγνωρισμένων ειδικών από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στο Cranfield, συνεργάστηκε με αρκετές βιομηχανίες για τη διεκπεραίωση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.Τον Ιούνιο 2002 ο Δρ Τουρλιδάκης εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα την Κοζάνη. Ο διορισμός του στο παραπάνω Τμήμα έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2002 (ΦΕΚ 216/18-9-2002) με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με έμφαση στις τυρβώδεις ροές» και από τότε έχει αναλάβει διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα στο παραπάνω Τμήμα. Από την 1η Αυγούστου 2004 το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ανήκει στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Με τις συνεχείς προσπάθειές του, και σε συνεργασία με τους συναδέλφους του, συνεισέφερε σημαντικά στη λειτουργία, ανάπτυξη, βελτίωση, εδραίωση και ανάδειξη του Τμήματος.

Οι στόχοι και το αντικείμενο του νέου περιβάλλοντος εργασίας ώθησαν τον υποψήφιο σε παράλληλη σοβαρή ενασχόληση με θέματα παραγωγής ενέργειας από συμβατικές, από ανανεώσιμες και από εναλλακτικές πηγές καθώς και με θέματα που σχετίζονται με βελτίωση βαθμού απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία. Επίσης η συγκέντρωση των σημαντικών λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και ο ενεργειακός χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας έδωσαν την ευκαιρία στον Δρ Τουρλιδάκη να αναπτύξει συνεργασίες με τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση λειτουργίας και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων μέσω εκπόνησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξη Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών προγραμμάτων.

Η μονιμοποίησή του στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή έγινε με την πράξη 3035/24.7.2006 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ, Αρ. Φύλλου 433 της 24.11.2006.

Η εξέλιξη του κ. Τουρλιδάκη στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή πραγματοποιήθηκε με την πράξη 4584/22.7.2009 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ, Αρ. Φύλλου 679 της 26.8.2009.

Κατά την περίοδο από 1-11-2010 μέχρι 31-10-2011, ο κ. Τουρλιδάκης κατείχε τη θέση Honorary Senior Lecturer στο Πανεπιστήμιο Lancaster, UK, όπου δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας.  Συνεργάστηκε με την ερευνητική ομάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε τομείς σχετικούς με το σχεδιασμό και την ανάλυση αξονικών υδροστροβίλων, παλλιροϊκών στροβίλων (tidal turbines) και κυματικής ενέργειας (wave energy).

Η εξέλιξη του κ.Τουρλιδάκη στη θέση του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών. Υπολογιστική ανάλυση, σχεδίαση και λειτουργία Στροβιλομηχανών και Ενεργειακών Συστημάτων» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε με την πράξη 5026/04.06.2014 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Γ, Αρ. Φύλλου 839 της 2.7.2014.

Από την 1-1-2013 μέχρι σήμερα ο κ. Τουρλιδάκης είναι Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (δεύτερη θητεία).

Από τον Ιούνιο του 1990, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης είναι μέλος του ASME (American Society of Mechanical Engineers) και υπήρξε μέλος του ΑΙΑΑ (American Institute of Aeronautics and Astronautics).
 4       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


4.1    ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 έως το 2002-2003 υπήρξε υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος “Υπολογιστικά πλέγματα στην υπολογιστική Μηχανική Ρευστών” που αρχικά συμπεριλαμβάνονταν στα πλαίσια τoυ προγράμματος Master (MSc) στην Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών και κατόπιν μέρος του προγράμματος Master (MSc) με θέμα Αεροδιαστημική Δυναμική (Aerospace Dynamics).

Aπο το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το 2002-2003 ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος “Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών στο σχεδιασμό αεριοστροβίλων”, στα πλαίσια του προγράμματος Master (MSc) στην Τεχνολογία Αεριοστροβίλων (Gas Turbine Engineering).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το 2002-2003 δίδαξε το μάθημα “Σχεδιασμός Στροβιλομηχανών” στα πλαίσια του προγράμματος Master (MSc) στην Τεχνολογία Συστημάτων Διεργασιών.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 έως το 2002-2003 συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος “Έλεγχος και Δυναμική Ρευστομηχανικών Συστημάτων” στα πλαίσια του προγράμματος Master (MSc) στην Τεχνολογία Συστημάτων Διεργασιών.

Συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος “Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών σε αγωνιστικά αυτοκίνητα” στα πλαίσια προγράμματος Master (MSc) στην Τεχνολογία Αγωνιστικού Αυτοκινήτου (Motorsport Engineering). Eπίσης συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος Eφαρμογές της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής”, στα πλαίσια του προγράμματος Master (MSc) με θέμα Αεροδιαστημική Δυναμική (Aerospace Dynamics).

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα έχει αναπτύξει σειρά σημειώσεων θεωρίας, παραδειγμάτων, ασκήσεων, λογισμικό, εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και διδακτικό υλικό  για διδασκαλία μέσω του διαδικτύου.
Κατά την παρουσία του στο Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και στη συνέχεια στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την επαναλαμβανόμενη πολυετή διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

 1. Μηχανική Ρευστών Ι του 4ου εξαμήνου
 2. Στροβιλομηχανές του 8ου εξαμήνου
 3. Ανεμογεννήτριες – Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά έργα του 9ου εξαμήνου
 4. Τεχνολογία Αεριοστροβίλων του 9ου εξαμήνου.
 5. Αντλιοστάσια – Σταθμοί Συμπίεσης και μεταφορά μάζας σε κλειστούς αγωγούς  του 10ου εξαμήνου (μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005)

Επίσης οργάνωσε και συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε. για ανώτερο τεχνικό προσωπικό, όπου παρουσίασε μία σειρά διαλέξεων με θέμα “Τεχνολογία Ανεμιστήρων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών”.  Μετά την επιτυχή έκβαση του παραπάνω σεμιναρίου, ο κ. Τουρλιδάκης επέκτεινε την παραπάνω δραστηριότητα και έχει οργανώσει αυτοδύναμο σεμινάριο με τίτλο «Τεχνολογία Ανεμιστήρων και Αντλιών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών» οκτάωρης διάρκειας που επαναλαμβάνεται περιοδικά στη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε. στην Καρδιά.

Τον Ιούλιο 2007 οργάνωσε σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός φυγοκεντρικών στροβιλομηχανών» στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο UNIFEI στην πόλη Itajuba της Βραζιλίας ενώ παρόμοια δραστηριότητα είχε και στο Μεξικό.

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Τμήμα, ο κ.Τουρλιδάκης κατέβαλε σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη 5 νέων μαθημάτων για τα οποία ανέπτυξε διδακτικό υλικό. Επίσης από το πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του στο Τμήμα δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη κατάλληλων ιστοχώρων και καινοτόμων δράσεων για την υποστήριξη των παραπάνω μαθημάτων.

Πέρα από την τυπική διδασκαλία, ο κ.Τουρλιδάκης είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, στην σύνταξη του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών και στην ανάπτυξη και λειτουργία του προγράμματος Double Degree με το Πανεπιστήμιο του Cranfield.

Επίσης είχε σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη ΔΕΗ στα πλαίσια των Επωνύμων Εδρών και συμμετέχει στη σχετική επιτροπή διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.


4.2     ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Σαν μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου Στροβιλομηχανών του Cranfield, πέρα των άλλων δραστηριοτήτων του, ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση, υποστήριξη και επιτήρηση αριθμού μεταπτυχιακών εργασιών (PhD, MPhil, MSc).

Επιτήρησε τις ακόλουθες Διατριβές (PhD και  MPhil) που εξετάστηκαν επιτυχώς και δημοσιεύτηκαν:

1.         Botte V., "A robust and accurate Navier-Stokes algorithm for three-dimensional applications adopting arbitrary modelling of the Reynolds stresses", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 1999.
2.         Koumoutsos A., "Unsteady flow interactions in centrifugal turbomachinery configurations", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 1999.
3.         Li Yiguang, "Three-dimensional flow and performance simulation of multistage axial flow compressors", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 2000.
4.         Yates M.K., " Numerical prediction of flow in centrifugal fuel pumps", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 1996.
5.         Wahba W.A., "Design optimisation of centrifugal pump impellers using a parallel genetic algorithm", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 2001.
6.         He N., "Impeller - diffuser interactions in high speed centrifugal compressors", Thesis (Ph.D.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 2001.
7.         Amaral Teixeira J.A., “Analysis of two deterministic stress models on high-speed axial-flow compressors”, Thesis (Ph.D.), School of Engineering, Cranfield University, 2002.
8.         White N., “Optimising stator vane settings in multistage axial flow compressors”, Thesis (Ph.D.), School of Engineering, Cranfield University, 2002.
9.         Marazioti P.E., "Aerodynamic noise predictions in rotating machinery", Thesis (M.Phil.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 1996.
10.       Eyre C.J., “Design optimisation of axial steam turbines”, Thesis (M.Phil.), Cranfield University, School of Engineering, 2004.

Eπιτήρησε τις ακόλουθες εργασίες Μaster of Science (MSc):
1.         Abdul-Halim M.R.A. "Adaptive Euler solutions on unstructured grids using simple multigrid", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, PPA, 1995.
2.         Mohan G.J., " Unsteady flow prediction through a positive displacement pump", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, PPA, 1995.
3.         Clauss M., " Computations of unsteady diffuser flow", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, College of Aeronautics, Aerospace Science, 1997.
4.         Klaufus J.L., "Development of a computer program for three-dimensional unstructured grid generation for complex geometries", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, College of Aeronautics, Aerospace Technology, 1999.
5.         Zervos X., "CFD simulation of an aeroengine intake", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, 2000.
6.         Ashraf S.M., "Flow simulation in a centrifugal pump", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, College of Aeronautics, Aerospace Technology, 1999.
7.         Belhalfaoui S., "Analysis of high speed viscous flows using an unstructured grid technique", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, College of Aeronautics, Aerospace Technology, 1996.


8.         Kassimatis M.E., "The tip turbine driven turbofan installation and propulsion integration using CFD", Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, PPA, 2000.
9.         De Rato F., “CFD analysis of the installation effects of an engine under a civil aircraft wing”, Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, PPA, 2001.
10.       Fernandez I., “CFD water ingestion modelling through a generic high bypass engine. Viability and capability”, Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Mechanical Engineering, PPA, 2001.
11.       Pantazis D., “Two-dimensional airfoil aerodynamics optimisation with the use of genetic algorithms”, Thesis (M.Sc.), Cranfield University, School of Enginering, College of Aeronautics, 2002.
12.       Ahmad K.A., “Investigation of the aerodynamic effects of a turbofan engine at transonic speed by using commercial CFD software”, Thesis (M.Sc), Cranfield University, School of Engineering, 2002.
13.       Simensen J.S., “Thrust difference between inboard and outboard engine on a long range aircraft”, Thesis (M.Sc), Cranfield University, School of Engineering, 2003.

Επίσης ο Δρ Τουρλιδάκης είχε το ρόλο του Εξωτερικού Εξεταστή μεταπτυχιακών εργασιών στο Πανεπιστήμιο του Cranfield και σε άλλα Πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αυστραλίας.

Κατά την παρουσία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιτήρησε περίπου 50 διπλωματικές εργασίες σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα μαθήματα που διδάσκει καθώς και μία σειρά από σπουδαστικές εργασίες.
Επίσης επιτήρησε την ακόλουθη Διδακτορική διατριβή που ολοκληρώθηκε με επιτυχία:
Φ.Κόνιας «Υπολογιστική διερεύνηση διφασικής ροής σε βαθμίδες χαμηλής πίεσης ατμοστροβίλων»
Την παρούσα χρονική περίοδο επιβλέπει τις εργασίες τεσσάρων υποψηφίων διδακτόρων που διεξάγουν έρευνα στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:
1.                   «Μηχανισμοί επικαθίσεων και τρόποι βελτίωσης του βαθμού απόδοσης σε λέβητες ατμοηλεκτρικών σταθμών»
2.                  «Τεχνολογία αεριοστροβίλων με εναλλακτικά καύσιμα»
3.                  «Αεροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση ανεμογεννητριών»
4.                  «Υδροδυναμική ανάλυση, λειτουργία και σχεδίαση αντλιών»


 


5       EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

5.1    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Πανεπιστήμιο Cranfield, UK

1.         Application of Mathematical Modelling to the Dispersion o Vapours within Ventilated Enclosures
Φορέας Ανάθεσης :                  CBDE, Ministry of Defence, UK
Διάρκεια Προγράμματος :        Mάρτιος 1990 – Απρίλιος 1992
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής
2.         Study of the Rolls-Royce GEM Impeller
Φορέας Ανάθεσης :                  Rolls-Royce plc
Διάρκεια Προγράμματος :        Aπρίλιος 1990 – Οκτώβριος 1991
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής
3.         Tip Clearance Effects in Advanced Axial Flow Compressors
Φορέας Ανάθεσης :                  EEC BRITE-EURAM Project AERO-0021-C(D)
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 1989 - Σεπτέμβριος 1992
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής
4.         Design and Analysis of Pipe Diffusers for Centrifugal Compressors
Φορέας Ανάθεσης :                  Engineering and Physical Sciences Research Council, UK
                                                (EPSR Ref: GR/J11706/01)
Διάρκεια Προγράμματος :        Σεπτέμβριος 1994 – Αύγουστος 1997
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής
5.         ICECREMO
Φορέας Ανάθεσης :                  DTI, Rolls-Royce plc, Westland Helicopters, British Aerospace Systems
Διάρκεια Προγράμματος :        1996-2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής
6.         Aerodynamic Efficiency Improvement and Noise Reduction in Low Speed Fans
Φορέας Ανάθεσης :                  Engineering and Physical Sciences Research Council , UK
                                                (EPSRC Ref: GR/M53134/01)
Διάρκεια Προγράμματος :        Φεβρουάριος 2000 – Ιανουάριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     A.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων
7.         CFD Analysis of the DRAX centrifugal fans
Φορέας Ανάθεσης :                  National Power plc
Διάρκεια Προγράμματος :        Μάρτιος 2000 - Φεβρουάριος 2001
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων και ερευνητής
8.         Design of a low speed fan for noise reduction
Φορέας Ανάθεσης :                  Woods Air Movement
Διάρκεια Προγράμματος :        Iανουάριος 1998 – Ιούνιος 1998
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Ερευνητής


9.         Unsteady flows within multistage compressors
Φορέας Ανάθεσης :                  Engineering and Physical Sciences Research Council, UK
 Defence Evaluation Research Agency (DERA)
(EPSRC Ref: GR/M85395/01)
Διάρκεια Προγράμματος :        Mάρτιος 2000  – Φεβρουάριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L. Elder
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Σύμβουλος
10.       Development of a CFD method for high-speed centrifugal compressors
Φορέας Ανάθεσης :                  ALSTOM Turbochargers
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 1996 – Σεπτέμβριος 1999
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     A.Toυρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων
11.       Development of a software package for the geometrical design of centrifugal compressors
Φορέας Ανάθεσης :                  PCA Engineers
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 1995 – Αύγουστος 1997
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων
12.       TRANSPRETURB - European Thematic Network on implementation and further applications of refined Transition prediction methods for Turbomachinery (TRANSPERTURB)
Φορέας Ανάθεσης :                  European Commission Contract: BRRT-CT98-5031
Διάρκεια Προγράμματος :        Σεπτέμβριος 1998 – Σεπτέμβριος 2001
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Dr M. Savill, Cambridge University
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Eπιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Cranfield
13.       Design of a wind turbine generator
Φορέας Ανάθεσης :                  Mr Hoskin (ιδιώτης)
Διάρκεια Προγράμματος :        Σεπτέμβριος 2001 – Αύγουστος 2002
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής
14.       Development of an Online Course Companion for teaching Process Systems Engineering students
Φορέας Ανάθεσης :                  ADAPT - European Social Fund, EPSRC GR/M79219/01
Διάρκεια Προγράμματος :        Φεβρουάριος 2000    Ιανουάριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Prof. R.L.Elder, Prof. M.Sanderson
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής
15.       The prediction of thermal environment of aircraft crew spaces & equipment bays
Φορέας Ανάθεσης :                  British Aerospace Engineering (BAE) Systems (E7383V)
Διάρκεια Προγράμματος :        Φεβρουάριος 2001 – Ιανουάριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων
16.       Development of a novel hydraulic turbine for very low head flows
Φορέας Ανάθεσης :                  Shell Global Solutions
Διάρκεια Προγράμματος :        Φεβρουάριος 2001 – Ιανουάριος 2002
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Επιβλέπων
17.       Analysis of the BPMR plant
Φορέας Ανάθεσης :                  BPMR, ESKOM, South Africa
Διάρκεια Προγράμματος :        Ιανουάριος 2001 – Ιανουάριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Συνεπιβλέπων
18.       Design and analysis of an upgraded ID fan
Φορέας Ανάθεσης :                  Flakt-Woods - ALSTOM
Διάρκεια Προγράμματος :        Μάρτιος 2003 – Νοέμβριος 2003
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1.         Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών, βελτίωση λειτουργικών χαρακτηριστικών και βαθμού απόδοσης ΑΗΣ με την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ανάλυσης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης
Φορέας Ανάθεσης :                  ΠΕΝΕΔ 2003, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 2005-Σεπτέμβριος 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ.Α.Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Έμπειρος Ερευνητής
2.         Ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα της Ενέργειας (Ε.S.I.D). Δράση : Ανάλυση καιτοτομίας στις αλυσίδες υπεργολαβιών της ΔΕΗ ΑΕ
Φορέας Ανάθεσης :                  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
Διάρκεια Προγράμματος :        Ιούνιος 2005 – Μάϊος 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ.Α.Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής
3.         Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και βελτιστοποίησης διεργασιών παραγωγής ενέργειας σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων
Φορέας Ανάθεσης :                  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας         
Διάρκεια Προγράμματος :        Μάρτιος 2006 – Δεκέμβριος 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ.Α.Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Έμπειρος Ερευνητής
4.         Μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων καύσης πετρελαίου λεβήτων ΑΗΣ Καρδιάς
Φορέας Ανάθεσης :                  ΔΕΗ Α.Ε.
Διάρκεια Προγράμματος :        Ιούνιος 2005 – Οκτώβριος 2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ.Α.Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής
5.         Φορητή μηχανή συγκόλλησης πλαστικών σωλήνων δια της μεθόδου της τριβής
Φορέας Ανάθεσης :                  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου             
Διάρκεια Προγράμματος :        Σεπτέμβριος 2004 - Αύγουστος 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Δρ Παναγιώτης Φιλήμης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής συνεργαζόμενου φορέα
6.         Ανάπτυξη νέων διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής υποβρύχιων αντλιών και επαλήθευσή τους με την κατασκευή πρωτοτύπου
Φορέας Ανάθεσης :                  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου             
Διάρκεια Προγράμματος :        Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Κρίστης Μιχαηλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής συνεργαζόμενου φορέα
7.         Ανάπτυξη βελτιωμένης παραγωγικής διαδικασίας περιστροφικής χύτευσης και ενεργειακού μοντέλου
Φορέας Ανάθεσης :                  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου             
Διάρκεια Προγράμματος :        Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Δρ Παναγιώτης Φιλήμης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μελετητής συνεργαζόμενου φορέα
8.         Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας με άξονα την Ενέργεια. Ενέργεια Α2: Προηγμένα Μέτρα Βελτίωσης της Λειτουργίας Λιγνιτικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Μείωση Εκπομπών CO2.
Φορέας Ανάθεσης :                  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Διάρκεια Προγράμματος :        Νοέμβριος 2006 - Οκτώβριος 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ. Ανανίας Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μέλος Ομάδας Εργασίας
9.         Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας με άξονα την Ενέργεια. Ενέργεια Ε1: Δημιουργία Τεχνολογικής Πλατφόρμας στα πλαίσια του Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας ΣυνΕνέργεια.
Φορέας Ανάθεσης :                  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Διάρκεια Προγράμματος :        Νοέμβριος 2006 - Οκτώβριος 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ. Εμμανουήλ Κακαράς
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μέλος Ομάδας Εργασίας
10.       Προώθηση των υπολειμμάτων δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου
Φορέας Ανάθεσης :                  European Regional Development Fund
Διάρκεια Προγράμματος :        Μάρτιος 2011 – Νοέμβριος 2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Καθ. Ανανίας Τομπουλίδης
Θέση στο Πρόγραμμα  :          Μέλος Ομάδας Εργασίας
11.       Τοπικό ενεργειακό σχέδιο δράσης
Φορέας Ανάθεσης :                  Δήμος Κοζάνης           
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
12.       Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Φορέας Ανάθεσης :                  ΔΕΥΑ Κοζάνης
Διάρκεια Προγράμματος :        Οκτώβριος 2012 – Μάιος 2013
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης
13.       Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή
Φορέας Ανάθεσης :                  ΤΕΕ-ΤΔΜ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Διάρκεια Προγράμματος :        Απρίλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Επιστημονικός Υπεύθυνος :     Α.Τουρλιδάκης5.2     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Ο υποψήφιος κατά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στο Cranfield συντέλεσε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του υπολογιστικού πακέτου – λογισμικού CRANFIELD-TURBO3D που χρησιμοποιείται για την επίλυση τρισδιάστατων προβλημάτων στρωτής ή τυρβώδους ροής αέρα χαμηλής ταχύτητας μέσα σε σταθερά ή περιστρεφόμενα πτερύγια στροβιλομηχανών καθώς και σε γενικότερα συστήματα ροής. Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε για επίλυση της ροής σε αξονικούς και φυγοκεντρικούς συμπιεστές χαμηλής αλλά και υψηλής ταχύτητας με επιτυχείς προβλέψεις. Το υπολογιστικό πρόγραμμα υιοθετήθηκε από σειρά εργαστηρίων στην Ελλάδα, Ινδία, Κίνα και Μεξικό σαν κύριο εργαλείο ανάλυσης στροβιλομηχανών, μέσω σύναψης ακαδημαϊκών συμφωνιών συνεργασίας για τη χρήση και πεταιτέρω ανάπτυξή του.

Επίσης όπως διαπιστώνεται από την περιγραφή των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων, μία σειρά από υπολογιστικά προγράμματα αναπτύχθηκαν και παραδόθηκαν για χρησιμοποίηση στους αντίστοιχους βιομηχανικούς χορηγούς.5.3     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


1.                  Δοκιμαστήριο αξονικού ανεμιστήρα
Αναπτύχθηκε ένα δοκιμαστήριο ανεμιστήρων αξονικής ροής για πειραματικό προσδιορισμό λειτουργικών χαρακτηριστικών και λεπτομερών φαινομένων ροής.
Η λειτουργία του δοκιμαστηρίου γίνεται από απομονωμένο θάλαμο ελέγχου με χρήση λογισμικού σε LabView που χρησιμοποιείται και για αυτόματη λήψη δεδομένων. Υπάρχει μετατροπέας στροφών κινητήρα και μηχανισμός για αυτόματη αυξομείωση της παροχής που ελέγχονται από το λογισμικό και μπορούν να θέσουν τη λειτουργία του ανεμιστήρα σε διαφορετικά σημεία. 

2.                  Δοκιμαστήριο ανεμιστήρα για μελέτη ελέγχου του φαινομένου stall
Βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής δοκιμαστήριο ανεμιστήρα για μελέτη της επίδρασης τροποποιήσεων του κελύφους στη λειτουργία. Είναι μικρότερο σε μέγεθος από αυτό που αναφέρεται στο 1 και θα μπορεί να τροφοδοτείται και να ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο.

3.                  Δοκιμαστήριο μικρών φυγοκεντρικών αντλιών
Κατασκευάστηκε κύκλωμα νερού που περιλαμβάνει δύο φυγοκεντρικές αντλίες σε παράλληλη σύνδεση. Η ρύθμιση και η συλλογή δεδομένων γίνεται με αυτόματο τρόπο με τη χρήση προγράμματος σε Labview. Το παρόν δοκιμαστήριο χρησιμοποιείται για εργαστηριακή άσκηση στα πλαίσια του μαθήματος των Στροβιλομηχανών.

4.                  Διάταξη μικρο-αεριοστροβίλου
Κατασκευάστηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, ένα δοκιμαστήριο μικρο-αεριοστροβίλου για χρήση ως κινητήρας turbojet από εξαρτήματα που προέκυψαν από turbo κινητήρα diesel. Η διάταξη διαθέτει αριθμό μετρητικών οργάνων πίεσης και θερμοκρασίας και με σάρωση με σωλήνα pitot μπορεί να προσδιοριστεί η κατανομή ταχύτητας στην εισαγωγή. Η διάταξη χρησιμοποιείται για την εκπόνηση εργαστηριακής άσκησης στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Αεριοστροβίλων.

5.                  Μετεωρολογικός ιστός
Έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί μετεωρολογικός ιστός για λήψη ανεμολογικών δεδομένων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου και χρησιμοποιείται για σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες.

6.                  Μετρητικός εξοπλισμός αεροδυναμικού θορύβου
Έχει αποκτηθεί όργανο μέτρησης και ανάλυσης θορύβου για μελέτη επίδρασης αεροδυναμικών χαρακτηριστικών στη δημιουργία τονικών και ευρυζωνικών ακουστικών διαταράξεων και αναπτύχθηκε πειραματική διάταξη για τον χαρακτηρισμό ηχοπαγίδων σε συνεργασία με τοπική βιομηχανία.

7.                  Κατασκευή διάταξης μελέτης μικρής ανεμογεννήτριας
Aναπτύχθηκε ιδιοκατασκευή για τη μελέτη μικρών ανεμογεννητριών που μετρά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά κυρίως ταχύτητας και γωνίας ροής, ωστικής δύναμης, περιστροφικής ταχύτητας καθώς και ηλεκτρολογικών χαρακτηριστικών.

8.                  Κατασκευή διάταξης μελέτης υδροστροβίλου Pelton
Αναπτύχθηκε ιδιοκατασκευή για τη μελέτη και επίδειξη μικρού υδροστροβίλου Pelton για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάταξη επιτρέπει τη χρήση δύο ακροφυσίων με ρύθμιση παροχής και τον έλεγχο της φόρτισης μπαταριών. Μπορούν να μετρηθούν οι χαρακτηριστικές λειτουργίας του υδροστροβίλου και χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης και κατανάλωσης ενέργειας. Επίσης η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτες της βελτιστοποίησης σχεδιασμού σκαφιδίων του δρομέα.

 

 

5.4    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Όπως είναι προφανές από τον κατάλογο εργασιών του υποψηφίου που παρουσιάζεται στην ενότητα 7, ο υποψήφιος συμμετείχε ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της ερευνητικής του προσπάθειας.  Επίσης παρουσίασε την εργασία του σε διαλέξεις και σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Ηνωμένου Βασιλείου που είχαν σαν περιεχόμενο κυρίως την τεχνολογία των Στροβιλομηχανών, την Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Σύγχρονες Τεχνολογίες Μετατροπής Ενέργειας.

 

 

 5.5   ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


Μερικά από τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα του Δρ Τουρλιδάκη τη δεδομένη στιγμή είναι τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση μη μόνιμης ροής εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ σταθερών και περιστρεφόμενων πτερυγίων στροβιλομηχανών.
 2. Διφασικές ροές σε περιστρεφόμενες μηχανές.
 3. Τεχνολογία και νέες εφαρμογές αεριοστροβίλων.
 4. Χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης σχεδιασμού στροβιλομηχανών με χρήση Γενετικών Αλγορίθμων και μεθόδων Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής.
 5. Μέθοδοι βελτιστοποίησης βαθμού απόδοσης ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ισχύος.
 6. Ανάλυση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.
 7. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας.
 8. Βιολογικές ροές και ανάπτυξη τεχνητών οργάνων.

 

5.6    ΒΡΑΒΕΙΑ

Το 2003, ο Δρ Τουρλιδάκης βραβεύτηκε από το Institution of Mechanical Engineers (IMechE) της Μ.Βρετανίας με το βραβείο Arthur Charles για το καλύτερο επιστημονικό άρθρο κατά το προηγούμενο έτος στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


 
 6      ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6.1    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ


Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Cranfield, ο υποψήφιος ανέλαβε μία σειρά διοικητικών καθηκόντων που συμπεριέλαβαν τη συμμετοχή του στην επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Μηχανολόγων, στην επιτροπή Υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης (High Performance Computing) του Πανεπιστημίου, σε διάφορες επιτροπές διδασκόντων και εξεταστών, στη διοργάνωση διαλέξεων με εξωτερικούς ομιλητές.

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  ο Δρ Τουρλιδάκης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην οργάνωση και ανάπτυξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και στην ανάδειξη του Τμήματος ως ένα ισοδύναμο Τμήμα με τα αντίστοιχα τμήματα των Πολυτεχνείων της χώρας μας. Συμμετείχε στην επιτροπή για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και υπήρξε ο κύριος συντάκτης του Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικών διατριβών. Έχει συνεισφέρει στην προσπάθεια της μετονομασίας του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Έχει εκπονήσει πρόταση για την ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αποτελεί άμεση στρατηγική προτεραιότητα του Τμήματος.

Ο Δρ Τουρλιδάκης είχε ενεργή συμμετοχή σε πολλές προσπάθειες που αφορούν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Συνεισέφερε στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης μέσω της συγγραφής του κανονισμού λειτουργίας και της μελέτης βιωσιμότητας του, υπήρξε μέχρι πρόσφατα  μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου και επίσης συμμετέχει στην Επιτροπή του Πανεπιστημίου για την σύνταξη του τετραετούς προγραμματισμού. Εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο στην Επιτροπή παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης του Ν.Κοζάνης. Επίσης συμμετείχε σε κοινή επιτροπή του Πανεπιστημίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας,  για τη διασύνδεση των δύο φορέων και την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους αποφοίτους του Τμήματος.

Συμμετέχει στην επιτροπή διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη ΔΕΗ στα πλαίσια της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση των Επωνύμων Εδρών. Μία σημαντική συνεισφορά είναι η ανάπτυξη του επιτυχημένου προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας Double Degree με το Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας όπου συμμετέχουν συστηματικά τέσσερις φοιτητές του τμήματος σε ετήσια βάση.

Από 1-1-2013 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με σημαντικές παρεμβάσεις στη βελτίωση της ποιότητας σπουδών και καθημερινής λειτουργίας του Τμήματος. Με τη δράση του κατάφερε να ξεπεράσει μία σειρά από δύσκολες συνθήκες και να οδηγήσει το Τμήμα σε μία πολύ επιτυχημένη αξιολόγηση και υποδειγματική και αρμονική λειτουργία. Εργάστηκε σκληρά για τη μετονομασία του Τμήματος και την απόδοση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους. Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια και μέσα στην κρίση υπήρξε μία εντυπωσιακή ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Ο Δρ Τουρλιδάκης  μέλος της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της.

Ο Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης έχει σημαντική παρουσία στο τοπικό γίγνεσθαι μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς, παρουσιάσεων σε ημερίδες, συμμετοχής σε επιτροπές, παρεμβάσεις κλπ. Μεταξύ άλλων, εκπόνησε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης το οποίο παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αναλάβει μία σειρά αναπτυξιακών δράσεων όπως το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας όπου είμαι Αντιπρόεδρος, καθώς και την εκπόνηση μελέτης για την Περιφέρεια για την μεγιστοποίηση των οφελών κατά τη φάση κατασκευής της νέας Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή που αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Συμμετείχε στην Επιτροπή Τεκμηρίωσης για το ΠΔΜ που οργανώθηκε από το Δήμο Κοζάνης για να αποτραπεί ο κίνδυνος κλεισίματός του στα πλαίσια του ΑΘΗΝΑ. Πρόσφατα ο Δρ Τουρλιδάκης συνέταξα το κείμενο τεκμηρίωσης του ΠΔΜ που χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να αντιμετωπιστούν και να αρθούν οι πολύ σοβαρές αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κτηριολογικό πρόγραμμα όπως και τελικά έγινε.

Στην παρούσα φάση είναι σε διαβούλευση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα χρηματοδοτηθεί από την κοινοπραξία του αγωγού TAP που θα διέλθει από τη Δυτική Μακεδονία προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Παράλληλα έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με το ΕΚΕΤΑ αλλά και για την ανάπτυξη κοινού μεταπτυχιακού.

Ο Δρ Τουρλιδάκης ανέπτυξε μία πρωτοπόρο συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cranfield της Αγγλίας για την ανταλλαγή τελειοφοίτων της Πολυτεχνικής στα πλαίσια ενός προγράμματος Double-Degree και μέχρι σήμερα έχει ανοίξει ο επιστημονικός δρόμος για 20 αποφοίτους του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, που πραγματοποίησαν δωρεάν σπουδές MSc στην Αγγλία και αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη βρει απασχόληση.6.2    ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Καθηγητή Αντωνίου Τουρλιδάκη είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Έχει επίσης συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή εθνικών και διεθνών συνεδρίων και συνεδρίων.

Σε αρκετές περιπτώσεις άσκησε το ρόλο του κριτή (reviewer) σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά όπως IMechE Journal of Power and Energy, IMechE Journal of Mechanical Engineering Science, ASME Journal of Turbomachinery, Aeronautical Journal, Applied Thermal Engineering, Engineering Optimization κλπ.

Επίσης άσκησε το ρόλο του κριτή σε διεθνή συνέδρια όπως το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Αεριοστροβίλων που οργανώνεται από την ASME, Eυρωπαϊκό Συνέδριο Στροβιλομηχανών κάθε δύο χρόνια, Διεθνές Συνέδριο ΙSABE, συνέδρια που οργανώνονται απο το IMechE (M.Bρετανία) κλπ. Άσκησε το ρόλο του Κριτή τριών βιβλίων με θέματα σχετικά με Μηχανική Ρευστών και υπολογιστικές μεθόδους σε Στροβιλομηχανές, προς έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press. Άσκησε το ρόλο του Κριτή σε ερευνητικές προτάσεις της επιτροπής ανάθεσης ερευνητικών έργων EPSRC της Μ. Βρετανίας.

O Δρ Τουρλιδάκης με την πολυετή προσπάθεια και δράση του ανέπτυξε στο Πανεπιστήμιο Cranfield μία διεθνώς αναγνωρισμένη και οικονομικά αυτοδύναμη ερευνητική ομάδα που συνεργάστηκε με αριθμό Πανεπιστημιακών ομάδων, εκτέλεσε ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της Βρετανικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και κυρίως ανέπτυξε στενούς δεσμούς με βιομηχανίες μέσω προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και με συμβουλευτικές δραστηριότητες. Μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες και συνεισφορές του είναι η μεταφορά τεχνολογίας χρήσης μοντέρνων υπολογιστικών μεθόδων, που ως πρόσφατα χρησιμοποιούνταν κατ’ εξοχή στη σχεδίαση αεριοστροβίλων υψηλής τεχνολογίας, για το σχεδιασμό εσωτερικών ροϊκών συστημάτων όπως αντλίες, ανεμιστήρες, υδροστρόβιλοι, ανεμογεννήτριες κλπ που θεωρούνται προϊόντα συμβατικής βιομηχανικής φύσης.

Η παραπάνω προσπάθεια συνεχίστηκε με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου ο κ. Τουρλιδάκης έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους ατμοηλεκτρικους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με το ΕΚΕΤΑ, με τοπικές επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμμετεχει ενεργά σε μία σειρά δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών.
 
KATΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1.1    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1.         Tourlidakis A. (1992), "Numerical Modelling of Viscous Turbomachinery Flows with a Pressure Correction Method", Ph.D. Thesis, School of Mechanical Engineering, Cranfield Institute of Technology.


1.2   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ BIBΛΙΩΝ

1.         Εlder R.L., Tourlidakis A. and Yates M.Κ. (Εditors) (2003)
“Advances of CFD in Fluid Machinery Design”
Professional Engineering Publishing,  ISBN 1 86058 353 9.


1.3   ΚΕΦΑΛΑΙΑ BIBΛΙΩΝ

1.         Michaelides K.V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2003), “Use of CFD for three-dimensional hydrodynamic design of vertical diffuser pumps”, “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, Professional Engineering Publishing,  ISBN 1 86058 353 9.
2.         Ghila A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2003), “Computational investigation of flow in casing treatments for stall delay in axial flow fans”, “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, Professional Engineering Publishing,  ISBN 1 86058 353 9.
1.4    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(JOURNAL PUBLICATIONS)

J1.              Giannakoglou K., Lymberopoulos N., Tourlidakis A., Nikolaou I., Elder R.L and Papailiou K.D. (1992), "Adaptation of a 3-D Pressure Correction Navier-Stokes Solver for the Accurate Modelling of Tip Clearance Flows", Revue Francaise de Mechanique, No 1992-3, pp.247-255, ISSN 0373-6601.
J2.              Tourlidakis A. and Elder R.L. (1996), "Numerical Studies of Centrifugal Compressor Flows with a Pressure Correction Method", International Journal of Turbo and Jet Engines, Vol. 13, pp.35-53.
J3.              Botte V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1998), “A Navier-Stokes Solver for Complex Three-Dimensional Turbulent Flows Adopting a Non-Linear Modelling of the Reynolds Stresses”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 28, pp. 1139-1158.
J4.              Koumoutsos A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1999), “Computational Studies of Unsteady Flows in a Centrifugal Compressor Stage”, Journal of Power and Energy, Proceedings of the IMechE Part A, pp 611-633.
J5.              Bennett I., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2000), “The Design and Analysis of Pipe Diffusers for Centrifugal Compressors”, Journal of Power and Energy, Proceedings of the IMechE Part A, Vol. 214, pp 87-96.
J6.              Li Y.G., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2001), “A Repeating Stage Model in Flow Predictions of Axial Flow Compressor Rear Stages”, International Journal of Turbo and Jet Engines, Vol. 18, No. 3,  pp.219-230, ISSN 0334-0082.
J7.              Li Y.G. and Tourlidakis A. (2001), “Influence of deterministic stresses on flow prediction of a low-speed axial flow compressor rear stage”, Journal of Power and Energy, Proceedings of the IMechE Part A, Vol. 215, pp 571-583.
J8.              White N.M., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2002), “Axial compressor performance modelling with a quasi one dimensional approach”, Journal of Power and Energy, Proceedings of the IMechE Part A, Vol. 216.
J9.              White N.M., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2003), “Numerical investigations of performance optimization using variable guide vanes in a multistage compressor of a 6 MW gas turbine engine”,  Journal of Power and Energy, Proceedings of the IMechE Part A, Vol. 217, No A6.
J10.          Αfgan Ν.Η., Carvalho M.G., Pilavachi P.A., Tourlidakis A., Olkhonski G.G. and Martins N. (2006), “An expert system concept for diagnosis and monitoring of gas turbine combustion chambers”, Applied Thermal Engineering Vol. 26, pp.766–771.
J11.          Tzolakis G., Papanikolaou P., Kolokotronis D., Samaras N., Tourlidakis A. and Tomboulides A. (2010), “Emissions' reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimization of its mathematical model”, Operational Research, Vol. 10, pp.71-89.
J12.          Malkogianni A.K., Polyzakis A.L., Tourlidakis A. and Fatsis A. (2010), “Performance Assessment of Single and Two Shaft Gas Industrial Turbines Using Fuels of Different Calorific Values”, International Journal of Turbo and Jet Engines, ISSN: 0334-0082, Vol. 27, pp.167-178.
J13.          Tzolakis, G., Papanikolaou, P., Kolokotronis, D., Samaras, N., Tourlidakis, A. and Tomboulides, A. (2012), "Simulation of a coal-fired power plant using mathematical programming algorithms in order to optimize its efficiency", Applied Thermal Engineering, Vol. 48, pp.256-267.
J14.          Panagiotidis I., Vafiadis K., Tourlidakis A., Tomboulides A. (2014), “Study of slagging and fouling mechanisms in a lignite-fired power plant”, Applied Thermal Engineering, 74, 156-164.
J15.          Efthimiadou A., Nikolaides I.P., Tourlidakis A. (2014), “A proposal for SO2 abatement in existing power plants using rich in calcium lignite”, Applied Thermal Engineering, 74, 119-127.

1.5    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Conference Publications)

C1.             Tourlidakis A. and Elder R.L. (1990), "Three-Dimensional Viscous Computations of Complex Flows in Ducting Systems", Proceedings of the IMechE, International Conference on Installation Effects in Fan Systems, IMechE paper No C401/013.
C2.             Tourlidakis A. and Elder R.L. (1991), "Computations of Three-Dimensional Viscous Turbulent Flows in Centrifugal Compressors with Tip Leakage", Proceedings of the IMechE, European Conference on Turbomachinery, IMechE paper No C423/050.
C3.             Birdi K., Forster C.P. and Tourlidakis A. (1991), "Comparison of the Experimentally Defined and Computed Flow Field in the Rolls-Royce GEM Impeller", 10th International Symposium for Air-Breathing Engines (ISABE), Nottingham UK.
C4.             Tourlidakis A. and Elder R.L. (1993), "Numerical Investigations of Centrifugal Compressor Flows with Tip Leakage Using a Pressure Correction Method", ASME paper No 93-GT-109, ASME paper No. 93-GT-374, Int.Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Cincinnati, ISSN 0402-1215.
C5.             Lymberopoulos N., Giannakoglou K., Nikolaou I., Papailiou K.D., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1993), "Modelling of Tip Clearance Flows through an Improved 3-D Pressure Correction Navier-Stokes Solver", ASME paper No. 93-GT-374, Int. Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Cincinnati.
C6.             Tourlidakis A. and Elder R.L. (1996), "Computational Fluid Dynamics in Fluid Machinery and Pump Flow Problems", Proceedings of the IMechE, Sixth European Congress on Fluid Machinery, Hague Netherlands, IMechE paper No C508/022/96.
C7.             Botte V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1996), "Influence of the Convection Scheme on the Solution of the Pressure Correction Equation Using GMRES with Short Restart”, First International Symposium on Finite Volumes for Complex Applications Problems and Perspectives, pp.417-424, Paris Hermes, ISBN 2-86601-556-8.
C8.             Abdul-Halim M. and Tourlidakis A. (1996), "Euler Solutions on Adaptive Unstructured Grids Using Simple Multigrid", 14th AIAA Applied Aerodynamics conference, New Orleans, June 1996, ISBN 1-56347-212-0.
C9.             Abdul-Halim and Tourlidakis A. (1996), "Adaptive Euler Solutions on Unstructured Grids Using a Simple Multigrid Method", in CFD ’96, Proc. of the Third ECCOMAS CFD Conference, Paris, pp. 401-407, John Wiley & Sons, ISBN 0 471 95851 4.
C10.         Botte V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1997), "On the use of Cray’s scientific Library for a Navier-Stokes Algorithm for Complex Three-Dimensional Geometries", Proceedings of the Parallel Computational Fluid Dynamics ’97 Conference, Manchester UK, Ed. Emerson D.R. et al, Elsevier Science B.V., pp.523-530, ISBN: 0444828494.
C11.         Bennett I., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1998), “Detailed Measurements Within a Selection of Pipe Diffusers for Centrifugal Compressors”, ASME paper 98-GT-92, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Stockholm, Sweden.
C12.         Koumoutsos A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1998), “A CFD Model for the Prediction of a Centrifugal Compressor Stage Flow”, presented at the IMechE Seminar “CFD in Fluid Machinery Design”, IMechE Seminar Publication 1998-13, ISBN 1 86058 165 X.
C13.         Li Y.G., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1999), “Three-dimensional Performance Prediction of Multistage Axial Flow Compressors”, ASME paper 99-GT-290, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition TURBO EXPO ’99, Indianapolis, USA.
C14.         Li Y.G., Tourlidakis A. and Elder R.L. (1999), “Three-dimensional Viscous Flow Analysis of Multistage Axial Flow Compressors with a Repeating Stage Model”, ISABE Paper No.: 99-7064, XIV International Symposium on Air-Breathing Engines, Florence, Italy.
C15.         Koumoutsos A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2000), “CFD Analysis of Unsteady Interactions in a Centrifugal Compressor Stage”, ASME paper 2000-GT-460, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition, Munich, Germany.
C16.         He N. and Tourlidakis A. (2001), “Analysis of diffusers with different number of vanes in a centrifugal compessor stage”, ASME paper 2001-GT-321, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition, TURBO EXPO ’01, New Orleans, USA.
C17.         Ghila A. and Tourlidakis A. (2001), “Computational analysis of passive stall delay through vaned recess treatment”, ASME paper 2001-GT-342, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition TURBO EXPO ’01, New Orleans, USA.
C18.         Kumar P., Tourlidakis A. and Pilidis P. (2001), “Analysis of a 115MW, 3-shaft, Helium Brayton cycle using nuclear heat source”, ASME paper 2001-GT-523, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition TURBO EXPO ’01, New Orleans, USA.
C19.         Benini E. and Tourlidakis A. (2001), “Design Optimization of Vaned Diffusers for centrifugal Compressors Using Genetic Algorithms”, AIAA paper AIAA-2001-2583, 15th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 11-14 June 2001, Anaheim CA, USA.
C20.         Wahba W. and Tourlidakis A. (2001), “A Genetic Algorithm applied to the design of blade profiles for centrifugal pump impellers”, AIAA paper AIAA-2001-2582, 15th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 11-14 June 2001, Anaheim CA, USA.
C21.         Li Y.G. and Tourlidakis A. (2000), “Modelling of a rear stage of an axial flow compressor in multistage environment”,  Proceedings of the Second International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, Eds. Z.Mei, J.Xu, Y.Wu, China Science & Technology Press, ISBN 7-5046-2952-9, Beijing, China.
C22.         Michaelides K.V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2001), “Computational investigation of flow in casing treatments for stall delay in axial flow fans”, paper presented at the IMechE Seminar “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, June 2001, London.
C23.         Ghila A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2001), “Use of CFD for three-dimensional hydrodynamic design of vertical diffuser pumps”, paper presented at the IMechE Seminar “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, June 2001, London.
C24.         Wahba W. and Tourlidakis A. (2001), “A Parallel Genetic Algorithm applied to the design of blade profiles for centrifugal pump impellers”, paper presented to the 7th International Congress on Fluid Dynamics and Propulsion (ICFDP7) organised by ASME, December 2001, Cairo, Egypt.
C25.         Kumar P., Tourlidakis A. and Pilidis P. (2001), “Design and Performance review of PBMR Closed Cycle Gas Turbine Plant in South Africa”, Paper No JPGC2001/NUC-19170, ASME 2001 International Joint Power Generation Conference, New Orleans, USA.
C26.         Kumar P., Tourlidakis A. and Pilidis P. (2001), “Performance Review: PBMR Closed Cycle Gas Turbine Plant”, International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-1238, pp.99-112, ISSN 1011-4289, Palo-Alto, USA.
C27.         Kumar P., Tourlidakis A. and Pilidis P. (2002), “HTGR Closed Cycle GT Plant Analysis: Options and Procedures for Start-up with Hot Gas Injection”, ASME Paper No GT-2002-30146.
C28.         Wiegmann R.T, Pilidis P. and Tourlidakis A. (2003), “CFD Model of a Narrowbody Aircraft Elliptical Inlet”, ASME paper GT2003-38895, International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition TURBO EXPO ’03, Atlanta, USA.
C29.         Teixeira J.A., Tourlidakis A., Ivey P. C., Sheard A. G., Molin J. A. and Kinghorn I. R. (2003), “Computational analysis of an industrial axial-flow fan including installation effects” in Proceedings of the IMechE Advances of CFD in Fluid Machinery Design Seminar, London, UK, November 2003.
C30.         Teixeira J., Tourlidakis A., Kinghorn I. and Sheard G. (2004), “Time-Accurate Investigation of the Rotor-Struts Interaction Effects in an Industrial Axial-Flow Fan”, International Conference on Fans, London 2004.
C31.         Teixeira J., Tourlidakis A., Kinghorn I. and Sheard G. (2004), “Computational and Experimental Surveys of three Similar Industrial Axial-Flow Fans”, International Conference on Fans, London 2004.
C32.         Ghila A.M. and Tourlidakis A. (2006), “Unsteady simulations of recess casing treatment in axial flow fans”, ASME Paper GT2006-90388, Proceedings of ASME Turbo Expo 2006: Power for Land, Sea and Air, May 8-11, 2006, Barcelona, Spain.
C33.         Tourlidakis A., He N. and Elder R.L. (2007), “Comparisons of steady and unsteady results for impeller-vaned diffuser interactions in a centrifugal compressor stage”, 7th European Conference on Turbomachinery, 5-9 March 2007, Athens, Greece.
C34.         He N., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2007), “Comparisons of unsteady and time-averaged unsteady flow predictions for impeller-diffuser interactions in a centrifugal compressor stage”, ASME paper GT2007-27985, Proceedings of ASME TURBO – EXPO 2007, May 14-17, 2007, Montreal, Canada.
C35.         Michaelides K. V. and Tourlidakis A. (2002), “Advanced Hydrodynamic Design of Vertical Diffuser Pumps Using Computational Fluid Dynamics”, ASME – PUBLICATIONS - PVP, Vol. 448; PART 2, pp. 283-294.
C36.         Hadjiyannis S., Charalambous N., Tourlidakis A. and Michaelides K. (2009), “An experimental and computational study of the erosion in submersible pumps and the development of a methodology for selecting appropriate protective coatings”, ASME paper No GT2009-60090, Proceedings of the14th International Conference on Gas Turbine Engineering, Turbo Expo 2009, Orlando, Florida, USA.
C37.         Charalambous N., Tourlidakis A., Hadjiyannis S. and Michaelides K. (2009), “Computational study of solid particle erosion in submersible pumps, combining CFD techniques with a computational erosion model”, 8th Turbomachinery Conference, Graz, Austria, March 2009.
C38.         Malkogianni A.K., Tourlidakis A. and Polyzakis A.L. (2009), “Single and two shaft gas turbine configurations performance analysis , using different types of fuels”, ASME paper GT2009-59805,  Proceedings of the 14th International Conference on Gas Turbine Engineering , Turbo Expo 2009, Orlando, Florida, USA
C39.         Tzolakis G., Kolokotronis D., Samaras N., Tourlidakis A. and Tomboulides A.G. (2008), "Emissions’ reduction of a coal-fired power plant via reduction of consumption through simulation and optimization of its mathematical model", Smart Energy Strategies conference "Meeting the Climate Change Challenge" ETH Zurich, Switzerland 8-10 September 2008, Energy Science Center.
C40.         Konias F. and Tourlidakis A. (2010), “Computational analysis of two phase flow in a low-pressure steam turbine”, ASME-ATI-UIT 2010 CONFERENCE, Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, May 16 – 19, 2010, Sorento, Italy.
C41.         Malkogianni A., Tourlidakis A. and Polyzakis A. (2010), “Comparison Between Two-Shaft Simple And Recuperated Brayton Cycles, Using Different Types Of Gaseous Fuels”, ASME GT2010-23633, International Gas Turbine Congress and Exposition, TURBO EXPO, GLASGOW 2010.
C42.         Aggidis G., Tourlidakis A. and Shakeel M. (2011), "Hydropower developments: Hydro Resource Model & Novel Pressure Loss Converter", IMechE Seminar, "Hydropower developments 2011", London.
C43.         Tourlidakis A. and Malkogianni A. (2012), "Influence of the Air Preheat Temperature and the Fuel Preheat Temperature in the Adiabatic Flame Temeperature for Gaseous Fuels of Low Heating Value", ASME paper GT2012-69977,Turbo Expo, Turbine Technical Conference and Exposition, Copenhagen June 2012.
C44.         Rados K., Mosfilis S., Stergiannis N., Tourlidakis A., Caralis G. and Zervos A. (2012), "CFD Modelling aproaches of Wind Turbine single and multiple wakes", EWEA 2012 Conference, Copenghagen, April 2012.
C45.         Vafiadis K., Stergiannis N., Tourlidakis A. and Rados K. (2013), "Computational Investigation of Horizontal Axis Wind Turbine Wake", European Wind Energy Association EWEA 2013 Conference, Vienna, Austria, 2013.
C46.         Tourlidakis A., Malkogianni A. and Karlopoulos E. (2013), "Combined Heat and Power Generation for a Small Municipality for District Heating Purposes, using Different Fuels", ASME Turbo-Expo 2013, San Antonio, TEXAS, USA, GT2013-95840, 2013.
C47.         Tourlidakis A., Vafiadis K., Andrianopoulos V. and Kalogeropoulos I., (2013) "Aerodynamic Design and Analysis of a Flanged Diffuser Augmented Wind Turbine", ASME Turbo-Expo 2013, San Antonio, TEXAS, USA, GT2013-95640, 2013.
C48.         Tzolakis G., Papanikolaou P., Kolokotronis D., Samaras N., Tourlidakis A. and Tomboulides A. (2013), "Tool for the simulation and optimization of the operation of a fossil fuel fired power plant", 6th International Conference on Clean Coal Technologies, CCT2013, Thessaloniki, Greece, Proceedings, 2013.
C49.         Panagiotidis I., Vafiadis K., Tourlidakis A., Tomboulides A. (2013), "Study of slagging and fouling mechanisms in a lignite-fired power plant", 6th International Conference on Clean Coal Technologies, CCT2013, Thessaloniki, Greece, Proceedings, 2013
C50.         Efthimiadou A., Nikolaides I.P., Tourlidakis A. (2013), "A proposal for SO2 abatement in existing Power Plants using rich in calcium lignite", 6th International Conference on Clean Coal Technologies, CCT2013, Thessaloniki, Greece, Proceedings, 2013 
C51.         Tourlidakis A. , Vafiadis K., Stergiannis N. (2014), “Computational Flow Analysis of Wind Farms Using a Simplified Rotor Disc Model With Radially Varying Thrust Coefficient”, ASME Turbo-Expo 2013, Duesseldorf, Germany, GT2014-25006, 2014. 
C52.     K. Vafiadis, A.Tourlidakis, T.Fintikakis and I.Zaproudis (2014), “Computational Analysis of a Shrouded Small Scale Vertical Axis Wind Turbine”, European Wind Energy Association EWEA  2014 Conference, Barcelona, Spain, 2014. 
C53.     N.Stergiannis, K.G.Rados, G.Caralis, C.Lacor, R.Donnelly, A.Tourlidakis, I.Perivolaris, A.Zervos, (2014) “CFD modelling approaches of onshore wind farms with different turbulence intensities and their potential impact on the microclimate of Chios”, European Wind Energy Association EWEA  2014 Conference, Barcelona, Spain, 2014.
 

1.6    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (National Conference Publications)

NC1.       Nanos E., Panagiotides I., Tomboulides A.G., Tourlidakis A., Samaras N. and Paparrizos K. (2006), “Implementation of Artificial Neural Networks (ANN) Modelling in Power Plant Operation Optimisation”, 18th Hellenic Conference on Operations Research, June 15-17, 2006, Kozani, Greece.
NC2.       Πανταζής Δ. και Τουρλιδάκης Α. (2006), “Βελτιστοποίηση Αεροδυναμικής Σχεδίασης Αεροτομών μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων”, 18th Hellenic Conference on Operations Research, June 15-17, 2006, Kozani, Greece.
NC3.       Κόνιας Φ. και Τουρλιδάκης Α. (2008), “Υπολογιστική Διερεύνηση Διφασικής Ροής σε Ατμοστρόβιλο Χαμηλής Πίεσης”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2008 “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Κοζάνη, Ελλάδα, 2008.
NC4.       Ανδριανόπουλος Β., Καλογερόπουλος Ι., Βαφειάδης Κ. και Τουρλιδάκης Α. (2012), “Αεροδυναμική Σχεδίαση και Ανάλυση Ανεμογεννήτριας Οριζόντιου Άξονα με Κέλυφος”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2012 “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Βόλος, Ελλάδα, 2012.
NC5.      Στεργιάννης Ν., Ράδος Κ., Κάραλης Γ., Τουρλιδάκης A., Περιβολάρης Ι. και Ζερβός Α. (2012), “CFD Προσομοίωση Επιδράσεων Αιολικών Πάρκων στο Μικροκλίμα στη Χίο”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2012 “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Βόλος, Ελλάδα, 2012.
NC6.      Παπαβραμίδης Κ., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α. (2014), “Υπολογισμός του ρυθμού σκέδασης τυρβώδους κινητικής ενέργειας σε ροή γύρω από στρόβιλο Rushton με τη μέθοδο particle image velocimetry (PIV)”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2014, “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Athens, Greece, 2014.
NC7.      Μουσμούλης Γ., Πεϊτζίκας Ν., Βαφειάδης Κ., Τουρλιδάκης Α. (2014)  “Σχεδιασμός, υπολογιστική ανάλυση και δοκιμαστικός έλεγχος συσκευής κοιλιακής υποβοήθησης”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2014, “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Athens, Greece, 2014.
NC8.      Aντωνίου Μ., Βλάχος Α., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α., Μπιλαδέρης Δ. (2014), “Πειραματική αξιολόγηση απόδοσης ηχοπαγίδων σε κυκλώματα αεραγωγών”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2014, “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Athens, Greece, 2014.
NC9.      Μοσχοβίτης Π., Κολοκοτρώνης Δ., Τουρλιδάκης Α., Τομπουλίδης Α. (2014), “Ερευνητική διάταξη οπτικής μηχανής εσωτερικής καύσης”, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΡΟΗ 2014, “Φαινόμενα ροής ρευστών”, Athens, Greece, 2014.
NC10.  Τουρλιδάκης Α. και Βαφειάδης Κ., “Αεροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση μικρών ανεμογεννητριών με κέλυφος” , 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014.


1.7    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.         Michaelides K.V., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2003), “Use of CFD for three-dimensional hydrodynamic design of vertical diffuser pumps”, paper presented at the IMechE Seminar “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, June 2001, London.

2.         Ghila A., Tourlidakis A. and Elder R.L. (2003), “Computational investigation of flow in casing treatments for stall delay in axial flow fans”, paper presented at the IMechE Seminar “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, “Advances of CFD in Fluid Machinery Design”, , June 2001, London.1.8    ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

1.         “Turbine Assembly and Generator”, Inventors: LEE, G.R., RIMMER B. , TOURLIDAKIS A., Pub.No.:  WO/2007/107505, International Application No.: PCT/EP2007/052489, Publication date: 27.09.2007, International filing Date: 16.03.2007, Applicants: Shell International Research Maatschappij B.V.